Loading...
Hoe wij werken 2018-12-12T09:02:16+00:00

Ons kantoor levert algemene juridische ondersteuning aan ondernemingen, overheden en particulieren. Onze partners, Arjan Hulsbergen en Frank Pardaan, staan klaar om met u te klankborden, u te adviseren, uw belangen te behartigen en waar nodig voor u de strijd aan te gaan.

Wij staan voor hoge kwaliteit tegen eerlijke tarieven. Vertrouwen en betrouwbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom mag u rekenen op transparantie en oprechtheid; ook in onze facturen.

Wij zijn zelf ervaren ondernemers, bestuurders, adviseurs en rechtshulpverleners. Onze kennis en ervaring is niet alleen juridisch, maar ook praktisch. Wij kennen het klappen van de zweep bij bedrijven, instellingen en overheid. Daarom zijn wij niet alleen juridisch adviseur, maar ook strategische partners.

Als advocaat hebben wij een grote verantwoordelijkheid bij conflicten. Het liefst zoeken we met u naar oplossingen in plaats van kostbare procedures. Daarbij komen onze kennis en ervaring met onderhandelen en mediation goed van pas. En ja: soms moet er geprocedeerd worden. Ook daarin zijn we bedreven en succesvol. We gaan volle kracht voor uw belangen en ontzorgen u.

Wilt u ons beter leren kennen? Bel ons dan voor een vrijblijvende kennismaking.

  • Betaalbaar en effectief problemen oplossen

  • Snelle en zakelijke benadering van conflicten

  • Vlotte en begrijpelijke communicatie

  • Doeltreffende inbreng bij besluitvorming of onderhandelingen

  • Gevoel voor persoonlijke verhoudingen

  • Geen oeverloos doorschuiven van dossiers

  • Geen onnodige en dikke rapporten

  • Zoeken naar alternatieven voor dure procedures

Hulsbergen Pardaan Advocaten is vanaf 1 januari 2019 geen maatschap meer, maar een kantoorcombinatie, waarbij de besloten vennootschappen Hulsbergen Advocatuur B.V. (KvK nr. 34391760; BTW nr. 822393372B01) en Pardaan Advocatuur B.V. (KvK nr. 53377885; BTW nr. NL8118.08.579.B01) ieder afzonderlijk en voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uitoefenen.

Als cliënt/opdrachtgever gaat u een overeenkomst van opdracht aan met één van deze vennootschappen.

Alle diensten en andere werkzaamheden van Hulsbergen Advocatuur worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, waarop van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Hulsbergen Advocatuur B.V. In deze voorwaarden is onder meer de beroepsaansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het eigen risico. Deze voorwaarden en klachtenregeling worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn als pdf-bestand te downloaden. Klik HIER voor de vanaf 1 januari 2019 toepasselijke Algemene Voorwaarden en Kantoorklachtenregeling van Hulsbergen Advocatuur B.V.

Alle diensten en andere werkzaamheden van Pardaan Advocatuur worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht, waarop van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van Dienstverlening Pardaan Advocatuur B.V. In deze voorwaarden is onder meer de beroepsaansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval aanspraak geeft, te vermeerderen met het eigen risico. Deze voorwaarden en klachtenregeling worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn als pdf-bestand te downloaden. Klik HIER voor de vanaf 1 januari 2019 toepasselijke Algemene Voorwaarden en Kantoorklachtenregeling van Pardaan Advocatuur B.V.

Klik HIER voor de tot en met 31 december 2018 toepasselijke Algemene Voorwaarden en Kantoorklachtenregeling van Hulsbergen Pardaan Advocaten.

Bij afwezigheid van Mr. H.J. Hulsbergen wordt zijn praktijk waargenomen door Mr. F.T. Pardaan. Bij afwezigheid van Mr. F.T. Pardaan wordt zijn praktijk waargenomen door Mr. H.J. Hulsbergen. Voor een aantal specifieke rechtsgebieden (strafrecht, personen- en familierecht) vindt waarneming van Mr. F.T. Pardaan plaats door een externe advocaat.