Nieuwe wetgeving oproepkrachten: Opletten voor werkgevers!

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Die geeft een sterkere positie aan oproepkrachten. De werkgever die niet oplet, kan voor hoge kosten komen te staan.

De werkgever moet voortaan minimaal vier dagen van tevoren oproepen en wel voor de duur van minimaal 3 uur. Te laat oproepen betekent dat de werknemer niet hoeft te komen. Te laat intrekken of wijzigen betekent toch loon betalen: Per oproep 3 uur of meer!

Na 12 maanden werken met een oproepcontract, heeft de werknemer recht op een aanbod voor een vast aantal uren. Laat de werkgever na om zo’n aanbod te doen, dan heeft de werknemer toch recht op loon voor het aantal uren waarvoor hij een aanbod had moeten ontvangen.

Voor werkgevers betekent dit opletten geblazen. Anders kunnen de kosten flink oplopen.

Meer weten? Bel of mail met Mr. H.J. (Arjan) Hulsbergen. 023-8200227; hulsbergen@hpadvocaten.nl

2019-09-06T20:04:08+00:00